Εμείς

H εταιρία ΑΓΡΟΓΝΩΣΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ιδρύθηκε το 2021 από τον Αναστασίου Κωνσταντίνο, τον Ντζιαβίδα Γεώργιο και τον Παπακωνσταντίνου Βασίλειο με μακρόχρονη εμπειρία και των τριών στο αγροτικό τομέα, και έχει έδρα την Λαμία. Είναι μια σύγχρονη εταιρία με αντικείμενο τις Δηλώσεις ΟΣΔΕ, την εκπόνηση προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την οργάνωση, τον προγραμματισμό και την ανάπτυξη επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς και κλάδους του αγροδιατροφικού χώρου και του περιβάλλοντος.

Στόχος μας είναι να προσφέρουμε ολοένα και πιο ολοκληρωμένες  και πρωτοποριακές λύσεις για τους πελάτες μας, βασιζόμενοι στην γνώση μας αλλά και στην καθημερινή πληροφόρηση που παίρνουμε για τις τρέχουσες εξελίξεις της αγοράς στον αγροδιατροφικό τομέα.