Δηλώσεις ΟΣΔΕ

Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) είναι ένα σύστημα αποτύπωσης και καταγραφής των αγροτικών εκμεταλλεύσεων ή των παραγόμενων προϊόντων από αυτές, ώστε η διανομή των ενισχύσεων στους αγρότες να είναι διαφανής και δίκαιη. Πρόκειται για μία τεράστια ηλεκτρονική βάση δεδομένων για την αναγνώριση και την καταγραφή των αγροτεμαχίων, των ζώων και των δικαιωμάτων ενίσχυσης, και την καταγραφή της ταυτότητας κάθε γεωργού που υποβάλει αίτηση ενίσχυσης. Είναι κάτι ανάλογο με το taxisnet, με την διαφορά ότι για να «μπει» ο αγρότης, ο γεωργός, ο κτηνοτρόφος στο ΟΣΔΕ και να υποβάλλει μία δήλωση ενισχύσεων θα πρέπει να το κάνει μέσω κάποιου πιστοποιημένου φορέα η μόνος του μέσω της online εφαρμογής του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Το ΟΣΔΕ

  • διασφαλίζει την ορθή εκτέλεση των συναλλαγών που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο των καθεστώτων ενίσχυσης βάσει της έκτασης και των ζώων
  • προλαμβάνει, εντοπίζει και παρακολουθεί τις παρατυπίες
  • ανακτά τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά
  • βοηθά τους γεωργούς να υποβάλλουν ορθές αιτήσεις

 

Η εταιρία μας με την υπ’ αριθ. 436/113224 της 23/04/2021 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης πιστοποιήθηκε ως Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ)  αποκτώντας την δυνατότητα να προβαίνει στην ενεργοποίηση δικαιωμάτων, στην καταχώρηση αλλά και στην ψηφιοποίηση όπως επίσης έχει την δυνατότητα να πραγματοποιεί τις απαραίτητες μεταβολές και διορθώσεις στις δηλώσεις καλλιέργειας.

osde