Αντιχαλαζικής – Αντιβρόχινης Προστασίας

Υπομέτρο 5.1: Επενδύσεις σε προληπτικά μέτρα που σκοπεύουν στη μείωση των δυσμενών επιπτώσεων πιθανών φυσικών φαινομένων, δυσμενών καιρικών συνθηκών και καταστροφικών συμβάντων

 

Στόχος του Υπομέτρου 5.1 είναι να στηρίξει την ανταγωνιστικότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων από τον παγετό, το χαλάζι και τη βροχή μέσω της παροχής δημόσιας οικονομικής ενίσχυσης για την υλοποίηση επενδύσεων ενεργητικής προστασίας από φυσικά και νομικά πρόσωπα, αγροτικούς συνεταιρισμούς, οργανώσεις και ομάδες παραγωγών ώστε να επιτραπεί να διατηρήσουν τα επίπεδα ποιότητας και εμπορευσιμότητας των προϊόντων τους και συνεπώς τη θέση τους στην αγορά.

 

Το Υπομέτρο εφαρμόζεται σε όλη την επικράτεια ανάλογα με το είδος της καλλιέργειας και της επένδυσης σύμφωνα με τα παρακάτω :

  • Ενεργητικά συστήματα για την προστασία των καλλιεργειών από τον παγετό για καλλιέργειες εσπεριδοειδών.
  • Ενεργητικά συστήματα για την προστασία των καλλιεργειών από το χαλάζι για καλλιέργειες μηλοειδών, πυρηνοκάρπων, ακτινιδίων, αμπέλου και ροδιάς. Ειδικά στην περίπτωση των ακτινιδίων, της αμπέλου και της ροδιάς η καλλιέργεια πρέπει να είναι αμιγής.
  • Ενεργητικά συστήματα για την προστασία των καλλιεργειών από τη βροχή για καλλιέργειες κερασιάς και αμπέλου.
  • Ενεργητικά συστήματα για την προστασία των καλλιεργειών από το χαλάζι και τη βροχή για καλλιέργειες κερασιάς και αμπέλου.

Στην ΑΓΡΟΓΝΩΣΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ αναλαμβάνουμε την  πλήρη υποστήριξη και σύνταξη του φακέλου επένδυσης καθώς και την παρακολούθηση αυτού.

antix