Κομφούζιο

Μέτρο 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και Κλιματικά Μέτρα» Δράση 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτερων (Κομφούζιο)

Η μέθοδος της σεξουαλικής σύγχυσης/παρεμπόδισης σύζευξης των μικρολεπιδοπτέρων, συνίσταται στην εγκατάσταση ατμιστήρων-διαχυτήρων (dispensers) φερομόνης φύλου και παγίδων παρακολούθησης στα δέντρα (ροδακινιές, νεκταρινιές, βερικοκίες, μηλιές, αχλαδιές, κυδωνιές, δαμασκηνιές) και στα πρέμνα των αμπελώνων (αμπέλι) των ενταγμένων στη δράση αγροτεμαχίων, υπό την καθοδήγηση ειδικού επιστήμονα (γεωπόνου) ο οποίος, για το σκοπό αυτό, συντάσσει κατ’ έτος Ετήσιο Σχέδιο Εφαρμογής της μεθόδου

Στόχος της δράσης είναι να υποκατασταθεί σταδιακά η χημική καταπολέμηση των μικρολεπιδοπτέρων, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στη βελτίωση της ποιότητας των υδατικών πόρων και στην ανάκαμψη της βιοποικιλότητας στους δενδρώνες στους οποίους θα εφαρμοστεί η δράση.

Στην ΑΓΡΟΓΝΩΣΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ αναλαμβάνουμε την πλήρη υποστήριξη και σύνταξη του φακέλου επένδυσης καθώς και την παρακολούθηση αυτού.

komfouzio