Διαχείριση Επιστροφής ΦΠΑ/ΕΦΚ

Οι αγρότες ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α δεν είναι υπόχρεοι στην υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ καθώς οι πωλήσεις των προϊόντων τους και των υπηρεσιών τους δεν επιβαρύνονται με φόρο προστιθέμενης αξίας. Μπορούν όμως να αιτηθούν επιστροφή του Φ.Π.Α. από τις αγορές αγαθών ή λήψεις υπηρεσιών, τις οποίες πραγματοποιούν για την άσκηση της αγροτικής τους εκμετάλλευσης. Το ποσό της επιστροφής ΦΠΑ είναι 6% επί της αξίας των παραδιδόμενων αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και των παρεχόμενων υπηρεσιών που έχουν πραγματοποιήσει σε κάποιον που είναι υποκείμενος στο ΦΠΑ, σε Δημόσιο, Δήμους κ.α. Ως αξία των παραδιδόμενων προϊόντων ή των παρεχόμενων υπηρεσιών, λαμβάνεται αυτή που προκύπτει από τα παραστατικά, με την προϋπόθεση ότι η παραγωγή προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών προέρχεται από εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων που είτε ανήκουν στον αγρότη κατά κυριότητα είτε έχει το δικαίωμα εκμετάλλευσης με οποιαδήποτε έννομη σχέση.

Στην ΑΓΡΟΓΝΩΣΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ αναλαμβάνουμε την  διαδικασία της αίτησης.